Sirdal Kyrkje
Kyrkjepåske i Sirdal

Kyrkjepåske i Sirdal

Publisert: 12. Mars 2008
I påska er det mange arrangement i kyrkjer og friluft i regi av kyrkja i Siral. Du er velkomen til å feire påskehøgtida i Sirdal.

Sirdal kyrkjelyd samarbeidar også i år med Stavanger bispedøme. Torbjørn Hestnes som til dagleg er sokneprest i Stokka kyrkjelyd i Stavanger, vil i år tilbringe påsken i Sirdal. Han blir med på gudsteneste i Lunde kyrkje på skjærtorsdag, og i Kvævemoen kapell på langfredag og påskeaftan. Han skal også ha friluftsgudsteneste på Kvinen langfredag.
Ut over arrangementa i kyrkjene er desse arrangementa planlagd i påska:
Skjærtorsdag
Kl 11.00 Ålsheia-Sirdalsløpet
Andakt: Sigurd Flydal

Kl 13.00 på Raubestøl (Øksendalheia)
Andakt. Tore Haughom
Langfredag
Kl. 13.00 på
Kvinen Turiststasjon:
Andakt. Torbjørn Hestnes

Påskeaftan
Kl. 12.00 i Josdal hyttegrend
Andakt: Martin Lindhjem

Kl. 12.00 på Marestøl
Andakt: Tore Haughom

Kl. 14.00 Familiesamling
på Kvæven bygdetun
Andakt: Laurits Bauge.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)