Sirdal Kyrkje
Vårsongkveld på Tjørhom

Vårsongkveld på Tjørhom

Publisert: 3. April 2008
Sirdal blandakor har lyst til å friske opp tradisjonen med ein vårleg songkveld på Grendehuset på Tjørhom. Torsdag 24. april blir det difor vårsongkveld.
Det blir korsong, allsong , opplesing, trekkspelmusikk, andakt og god mat.
Trekkspelklubben  blir med, og dei skal både spele åleine og til nokre allsongar.
Blandakoret har funne fram eit knippe vårlege songar, og vi trur det er litt for einkvar smak.
Sigurd Flydal skal halde andakt, og diakoniutvalet ordnar med maten. Diakoniutvalet har i mange år stelt til ein eldrefest etter jul eller på våren. I år slår blandakoret og diakoniutvalet kreftene saman, og vonar at mange kjem til vårsong på grendehuset.
Songlaget i Øvre Sirdal arrangerte vårsong tidlegare, og det er denne tradisjonen Sirdal Blandakor nå ønskjer å vekke til live.
Treng du skyss? Ring til Kyrkjesenteret på tlf 38 37 16 00 innan onsdag 23. april.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)