Sirdal Kyrkje
Fortsatt støtte til misjonsprosjekt

Fortsatt støtte til misjonsprosjekt

Publisert: 24. April 2008
Sirdal sokneråd ønskjer framleis å støtte to misjonsprosjekt. Det blei nyleg bestemt på eit møte i soknerådet. Bilete er frå Håpets senter i Paris då ungdomskoret besøkte senteret i fjor påske.

Det eine prosjektet er knytt til Normisjon sitt arbeid i Aserbajdsjan. Tidlegare støtte ein opprusting av skuler i Nich. Nå har sokneråd vedtatt å samle inn pengar til eit senter for yrkesopplæring i Sheki. Dette senteret skal gje opplæring til foreldrelause barn, flyktningar og andre vanskelegstilte barn hjelp til å klare seg sjølv. Ved senteret skal dei få praktisk retta undervisning i alt frå teppeknytting og snekring til data og engelsk. Dei første elevane var på plass hausten 2007.
Soknerådet støtter også arbeidet mellom afrikanske innvandrarar i Paris som Misjonsselskapet driv ved Håpets senter.

PØR

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)