Sirdal Kyrkje
Brudepar får samlivskurs i gåve

Brudepar får samlivskurs i gåve

Publisert: 25. Juni 2008
Sidan i vår har dei som har gifta seg i Sirdal fått eit gåvekort på samlivskurset LEVEL 1. Sokneprest Sigurd Flydal deler ut gåvekorta til brudepara.

I tillegg til at kyrkjelyden i dag gjev Bibelen i gåve til brudepar, får dei også no eit gåvekort på samlivskurs.
- Dette gjer vi i tru på at dette kan gje hjelp til å få et betre samliv, fortel sokneprest Sigurd Flydal.
- Men er ikkje samlivskurs for dei som har spesielle problem i samlivet?
- Nei, heile LEVEL-arbeidet er for folk flest, og dette kurset er tilpassa par i etableringsfasen, opplysar Flydal.
LEVEL arbeidar for det gode samliv og er eit konsept som har til hensikt å gje flest mulig par hjelp til å leve i stabile og trygge samliv. Gjennom ulike typar parkurs som er utvikla av fagfolk, vil ein lære seg verktøy for kombinasjon og konfliktløysing, heiter det i informasjonen frå LEVEL si nettside. Det var Anders Mathias Larsen som drog i gong LEVEL-opplegget. Det er no etablert fleire lokal LEVEL-team i Vest Agder. Her i Sirdal er Lena Knutsen leiar. Med seg har ho Solbjørg Tjørhom, Lillian Flydal og Sigurd Flydal. De neste LEEL 1-kurset som er for par i etableringsfasen, skal vere i Kvinesdal torsdag 14. oktober. Kurset er for par som går i giftetankar, eller nyleg gift, for samboarar og andre som har begynt å etablere eit fast forhold.

undefined Foto: PSK


PSK

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)