Sirdal Kyrkje
Påbygging av kyrkjestova

Påbygging av kyrkjestova

Publisert: 24. Juni 2008
Sirdal sokneråd ønskjer nå å utvide Kyrkjestova ved Tonstad kyrkje, og søker no å utvide bygget til å romme blant anna toalett for handikappa.

Dei har sett i gong ein godkjenningsprosess for å få eit tilbygg som skal innehelde toalett for handikappa og lagerrom. I det eksisterande bygget ønskjer soknerådet å  ta vekk to av toaletta og la desse bli ein del av hovudsalen. På midten av 80-tallet blei det lagd handikaptilgang i kyrkja, men det har ikkje vore noko tilgjengeleg toalett for handikappa. Dette ønskjer soknerådet nå å få i orden.

undefined
Skisse som viser omriss av det nye tilbygget.

PØR

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)