Sirdal Kyrkje
Femteklassingar skreiv boda på steinar

Femteklassingar skreiv boda på steinar

Publisert: 26. September 2008
Femteklassingane på Sinnes skule skreiv ned alle boda på steinar dei fann. Desse blei tekne med på hausttakkefesten i Kvævemoen kapell sist sundag. I tillegg hadde dei plukka ut det bodet dei meiner sjølv er viktigaste.

Femteklassingane hadde førebudd seg godt til hausttakkefesten. Dei hadde blitt utfordra av kyrkja til å skriva ned boda på steinar og å laga kvart sitt lysark som fortalte om kva for for eit bod dei sjølv meiner er viktigast. Ein stor takk til alle femteklassingane og lærar Tore Kvæven for det dei bidrog med. Femteklassingane var innbydd til gudstenesta for å motta Nytestamentet. På gudstenesta var det nokre born som var med som forsongarar til allsongane. Tove Lindefjell Helle blei ynskja velkomen som ny medarbeidar i kyrkjelydne. Ho skal vikariere noko for Per Sverre kvinlaug i tda som kjem.
Mange var det også som hadde teke med deg noko av markens grøde til gudstenesta. Dette blei auksjonert bort til inntekt for Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Over to tusen kroner kom inn.

BILETE

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)