Sirdal Kyrkje
Trivelig misjonsbasar

Trivelig misjonsbasar

Publisert: 24. Oktober 2008
Folk koste seg rundt bordene på misjonsbasaren til Misjonsselskapet på Tonstad bedehus, torsdag kveld. Nærmere 30.000 kr blei samla inn til inntekt for den verdsvide misjonsarbeidet til Misjonsselskapet.

På tross av kommunestyremøte med skoleutbygging og Ålsheia på sakskartet, var det mange som kom på misjonsbasaren, torsdag kveld. Sirdal blandakor deltok tradisjonen tro med song. Det er Misjonselskapet si kvinneforeining på Tonstad som er arrangør av basaren. Dei sørgja som vanleg for godt stell for alle basargjestene. Store og små så ut til å ha det triveleg rundt borda på basaren. Brynhild Berg leia basaren og håpte alle ville kome tilbake neste haust til ny basar. Vi takkar Sven-Egil Testad for flotte bilete.

pør

Her finn du fleire av bileta til Sven-Egil Testad:

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)