Sirdal Kyrkje
Femteklassingane og 6 åringane fekk kvar si bok

Femteklassingane og 6 åringane fekk kvar si bok

Publisert: 13. November 2008
På sundag var alle femteklassingane på Tonstad og alle 6 åringane i Øvre Sirdal innbydde til å få bok. I Tonstad kyrkje fekk 5.kl uttdelt NT og i Lunde kyrkje fekk 6-åringane boka Tre i eit Tre.

Bilete frå Lunde kyrkje (foto: Lillian Flydal)

Bilete frå Tonstad kyrkje (fot: Jørn Josdal)

Biletkvaliteten er litt dårleg men det skuldast sjølve kameraet og ikkje kamerakvinnen/mannen! Takk for hjelpa med bileta!

 

psk

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)