Sirdal Kyrkje
Ungdomsskuleelevar viste solidaritet

Ungdomsskuleelevar viste solidaritet

Publisert: 11. Desember 2008
Ungdomsskuleelevane på Tonstad skule hadde nyleg skulegudsteneste i Tonstad kyrkje. Gudstenesta hadde fokus på Verdensdagen for aids (1.des).

BILETE

Fleire av elevane deltok aktivt under gudstenesta. I starten av samlinga var det tenning av lysa i adventskransen. To av elevane satt på plass to figurar i stallen framme i kyrkja, og to elevar song solo på versa til songen En stjerne skinner i natt. Det blei også tend eit lys for å markera verdensdagen for aids. Bønene som blei brukt under forbøna handla om dette temaet. Før kvar bøn blei lest opp tok kvar og ein elev som deltok på seg sløyfe rundt halsen. Til slutt hadde elevane som las på seg alle regnbogens fargar. Så hang dei kvar sitt farge bånd over det lyset som blei tend i begynnelsen av gudstenesta. Etter dette kunne kvar den som ville kome fram og tenne eit t-lys og be ei stille bøn. Etter gudstenesta var over fekk alle som ville, utdelt ei  rød sløye som dei kunne feste på seg, i solidaritet med menneske som er ramma av aids.

Takk til elevane som bidrog under gudstenesta

Per Sverre

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)