Sirdal Kyrkje
Lennart Larsson til Tonstad

Lennart Larsson til Tonstad

Publisert: 7. Januar 2009
Syskenringen innbyr til ny fellesskapskveld fredag 20. februar kl. 19.00 i Tonstad kyrkje. Lennart Larsson skal delta med song, musikk og tale. Han har med seg representantar frå organisasjonen Caminul Felix.

Caminul Felix driv hjelpearbeid for foreldrelause born i Romania. Det vil bli teken opp kollekt til dette arbeidet denne kvelden.
Med to familiebyer vest i Romania, har  Caminul Felix vore med å gje fysisk, åndeleg, sosial og økonomisk hjelp til blant anna foreldrelause born i Romania siden 1990.
Caminul Felix er ein kristen organisasjon med bånd i Australia, Noreg, Sverige, England og USA. Organisasjonen er består av private og foretakskunder, som gjev økonomiske bidrag og opprettheld eit omfattande nettverk av internasjonale frivillige.
Du kan lese meir om organisasjonen på nettstaden: http://www.caminulfelix.com

PSK

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)