Sirdal Kyrkje
Støtter yrkesopplæring i Aserbajdsjan

Støtter yrkesopplæring i Aserbajdsjan

Publisert: 16. Februar 2009
Ved yrkesopplæringssenteret i Sheki, Aserbajdsjan, får foreldrelause og underprivigerte ungdom i alderen 14-18 år, opplæring slik at dei kan klare seg sjølv i samfunnet.

I 2008 vedtok Sirdal sokneråd i samarbeid med Aserbajdsjanforeninga i Øvre Sirdal at dei framleis vil støtte Normisjon i Aserbajdsjan (NHE). Soknerådet ønskjer å støtte yrkesopplæringssenteret i Sheki, Håpets Hus. På engelsk blir det kalla Sheki Vocational Training Centre (SVTC).
-
Vi er i gang med fire kurs; teppeknyting, sløyd, data og engelsk. Storparten av deltakarane på kursa er ungdom frå barneheimen og internatet her i Sheki, dette fortel Liv Gjerde i ein e-post. Ho er utsending for Normisjon i landet.

Formålet med dette prosjektet som blei starta opp i oktober 2006, er å gje foreldrelause, flyktningar, internt fordrevne og annan underpriviligert ungdom i alderen 14 til 18 år hjelp til å klare seg sjølv. Tanken er at opplæringa skal gje dei inntektsbringande arbeid.

Senteret, som hadde offisiell opning i september 2007, har namnet "Håpets Hus". Målet er at prosjektet skal vere sjølvstendig innan utgongen av 2010. Då skal senteret vere driven av  den lokale ideelle organisasjonen Yaddash ("minne") som er Normisjon sin partnar i landet. For NHE er det viktig at prosjektet drivast i samsvar med målsettinga til styresmaktane om å forbetre integreringa av svakarestilte gruppe i samfunnet.

Flere bilder fra senteret, finner du her:

 

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)