Sirdal Kyrkje
Eikestøls testamente

Eikestøls testamente

Publisert: 19. Mars 2009
Eikestøls testamente har igjen kome i fokus i debatten på www.sirdolen.no. Planene for Tonstad Torg som også omfattar eigedomen som Kyrkjesenteret ligg på, er igjen aktuelle.

Halvard Kvæven utfordra underteikna til å legge ut testamentet på Sirdølen Avis si nettstad. Eg oppfattar ikkje at det er noko i vegen for å vise kva testamentet seier. Difor legg vi ut testamentet på denne lenka:

Eikestøls testamente

Ragnvald Eikestøl ønskte å testamentere sin eigedom til kyrkja i Sirdal. Det er vi særs takksame for. Kyrkjelyden har vore heldige å få gode kontorlokalar i huset. Eikestøl skreiv sitt testamente 6. februar 1980. Etter at Eikestøl døyde 6. august 1983 blei eigedomen overført til Sirdal prestegjeld v/Sirdal kommune. I testamentet er det ein passus om at eigedomen ikkje kan seljast. Det er nok ei juridisk nøtt korleis det skal tolkast.

Soknerådet og vi som arbeidar ved Kyrkjesenteret har ingen ønskjer om å rive huset, men har samstundes valt å vere lyttande i det planarbeidet som har vore gjort i forhold til Tonstad Torg.

Per Øistein Rogstad

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)