Sirdal Kyrkje
Soknerådsvalet

Soknerådsvalet

Publisert: 26. Mai 2009
Mandag 14. september er det kyrkjeval over heile landet. I Sirdal skal det veljast nytt sokneråd, og for første gang skal alle kyrkjemedlemmer vere med å velje representantar til bispedømmeråd/kyrkjemøte.

Vala skal gjennomførast i nærleiken av Stortingsvalet. Derfor blir det val på Sinnes skule, Omlid bedehus, Øksendal skule og Kyrkjesenteret.

Følgjande står på val til soknerådet i Sirdal sokn:

1. Johannes Tjørhom Hompland, Hompland, 67 år
2. Inger Johanne Ousdal, Ousdal, 28 år
3. Svein Arnfinn Hompland, Hompland, 53 år
4. Reidun Sirnes, Skogestad, 67 år
5. Kenneth Omlie, Haughom, 31 år
6. Stein Bergsåker, Kvæven, 55 år
7. Karen Solveig Haughom, Tonstad, 64 år
8. Velaug Ådneram, Ådneram, 44 år
9. Turid Skregelid, Skibelid, 69 år
10. Tom Johansen, Haughom, 69 år
11. Per Øyvind Grimsby, Tonstad, 41 år

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)