Sirdal Kyrkje
Egil Netland ny leiar for syskenringen

Egil Netland ny leiar for syskenringen

Publisert: 3. September 2008
Egil Netland (bilete) har teke over som leiar for Syskenringen. Per Sverre Kvinlaug som har vore leiar, har bedt om avløysing på grunn av sitt politiske engasjement. Har du noko du meinar bør tas opp i dette fellesskapet, ta gjerne kontakt med ein i Syskenringen.

Desse sit i Syskenringen no:

Egil Netland- leiar (Bedehuset)
Tore Haughom (Frikyrkja)
Ann-Karin Sele (Baptiskyrkja)
Ruth Lillian Hompland (Bedehuset)
Olav Lindeland (Soknerådet)
Sigurd Flydal (Sokneprest)
Olav Heggdal (Filadelfia)
Astrid Tjørhom (Filadelfia)
Per Sverre Kvinlaug- for tida i "permisjon".

psk

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)