Sirdal Kyrkje
Kva ville du ha spurd Gud om?

Kva ville du ha spurd Gud om?

Publisert: 5. Oktober 2009 av Per Sverre
Konfirmantane i Sirdal fekk nyleg dette spørsmålet. Eit spanande spørsmål med mange spanande svar fekk vi. Bilete er eit illustrasjonsbilete.

Dersom du fekk stille Gud eit spørsmål, kva hadde du spurd om? Her er nokre av svara vi fekk:
- Kvifor skapte du verden?
- Kva skjer når eg blir gamal?
- Kva er meininga med livet?
- Kvifor let du uskuldige folk bli sjuke og døy?
- Kvifor skapte du menneske?
- Korleis ser det ut i Himmelen?
- Kvifor gjer du det så vanskeleg til tider?
- Er det eit liv etter døden?

Dette var nokre av spørsmåla som konfirmantane ville ha stilt. Under konfirmantssamlinga snakka vi saman om dette med tru og tvil. Mange av konfirmantane satte ring rundt ordet stole på og håpe når dei blei utfordra til å finne ord som passar best med ordet tru

Vi ser fram til dei vidare samlingane med konfirmantane!
 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)