Sirdal Kyrkje

Bispedømmerådsvalet

Publisert: 5. Oktober 2009 av Per Øistein
Øyvind Benestad, Kjetil Drangsholt, Jan Olav Olsen, er valt til faste medlemmer i bispedømmerådet i Agder og Telemark. Dei skal supplerast av fire kandidatar som blir valt av sokneråda i bispedømmet seinare i haust.

På landsplan var oppslutninga til bispedømmerådsvalet omkring 10 %, lokalt i Sirdal deltok nærare 20 % av dei røysteføre ved valet. Deltakinga var noko høgare ved soknerådsvalet. I løpet av november skal dei nyvalte sokneråda røyste fram dei fire siste kandidatane til bispedømmerådet. Dei kan velje mellom dei same kandidatane som ved det direkte valet, med unntak av dei som allereie er valt.

I tillegg skal det og veljast ein prest og ein mellom dei leke tilsette i kyrkja. Desse blir valt av dei tilsette. Kandidatane ved desse valet finn du her:

Kandidatar til geistleg medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd.

Kandidatar til lek tilsett medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd.

Du kan leser meir om kyrkjevalet her:

Soknerådsvalet i Sirdal gav dette resultatet:

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)