Sirdal Kyrkje
Eit aktivt år for Syskenringen

Eit aktivt år for Syskenringen

Publisert: 28. Januar 2010 av Per Sverre Kvinlaug
Syskenringen i Sirdal er ei oppegåande gruppe som står bak fleire arrangement i løpet av eit år her i Sirdal. I Syskenringen sit representantar frå dei forskjellige kristne forsamlingane i bygda.

 

Her er dei fleste representantane i Syskenringen samla til møte på kyrkjesenteret, tysdag 12. januar. FOTO: Per Sverre Kvinlaug

Syskenringen kan sjå tilbake på 2009 som eit aktivt år. Av forskjellige aktivitetar i regi av Syskenringen i fjor kan ein nemna:
- Felleskristelege bønesamlingar
- Fellesskapskveld med Lennart Larsson m. fl.
- Felles påskesamling i Haughom kapell
- Sprell Levande arrangement på Eliastunet som samla 170 menneske
- Adventssamling på Eliastunet.
I tillegg har Syskenringen vore medarrangør for ei inspirasjonssamling for leiarar i det kristne borne– og ungdomsarbeidet i Sirdal, samt medarrangør for Barnas Dag i kulturhuset i november 2009.
 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)