Sirdal Kyrkje
Klar for aksjon

Klar for aksjon

Publisert: 24. Februar 2010 av Per Sverre
Sven-Egil Testad vonar alle vil ta godt i mot bøsseberarane som kjem på besøk til alle husstandar i Sirdal tysdag 23. mars. Då er det Kirkens Nødhjelp sin årlege fasteaksjon. Testad takka nyleg ja til å stille i den lokale KN-komiteen.

I mange år har Anders Berg og Steinar Tjomlid vore med i komiteen i mange år saman med kyrkjelydsarbeidaren, men både Berg og Tjomlid takka av etter fjoråret. Dei har lagt ned ein stor innsats i eit viktig arbeid! Igjen, tusen takk!

Fasteaksjonen er heile kyrkjelyden sin aksjon. Dei fleste bøsseberarane er konfirmantar, men også andre i kyrkjelyden deltek. I år er land som er råka av naturkatastrofar som fylgje av klimaendringane i fokus. Mange menneske opplev sine heimar øydelagde på grunn av flaum. Andre stadar er tørke eit stort problem. Desse menneske som lever under slike forhold treng vår hjelp.

Sven-Egil Testad vonar på eit bra resultat frå Sirdal den 23. mars. Foto: Per S. Kvinlaug

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)