Sirdal Kyrkje
I gong med babysong

I gong med babysong

Publisert: 11. Mars 2010 av Per Sverre Kvinlaug
I formiddag starta det opp eit nytt tilbod i kyrkjelyden vår. Anne Grethe G. Josdal (bilete) og Torill H. Tjørhom kunne i dag glede seg over god oppslutning om tiltaket. I dag deltok 11 born på samlinga.

 

Bilete frå samlinga i dag

Ikkje alle som har meldt seg på babysong-tilbudet kunne kome i dag. Dei som var tilstades i dag fekk instruksjon av Cathrine Violetta Aagedal. Ho driv babysong i Kvinesdal. Dette er ei uformell samling med mykje song og kos med borna. På halvparten av samlingane utover våren så blir det også lunsj. Målgruppa er born frå 0-1 år.

- På babysangen møter du andre foreldre med babyer. Her danser, syng og luller vi kjende og kanskje noe mer ukjente rim og regler, forklarar Anne Grethe og Torill. Det blir alt frå ”Lille Petter Edderkopp” og ”Har du hørt historien om de tre små fisk” til ”Min båt er så liten” og ”Den fyrste song eg høyra fekk”. 

Samlingene blir annakvart torsdag (dei torsdagene det ikkje er treff på Helsestasjonen).  Skulle du vere interessert, og ikkje har fått meldt deg på, kan du ta kontakt med Anne Grethe eller Torill.

Samlinger i vår: 
11.mars –m/lunsj 
25. mars
8.april   - m/lunsj  
22. april
6.mai – m/lunsj
20. mai     

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)