Sirdal Kyrkje
Ny tilgong i Haughom kapell

Ny tilgong i Haughom kapell

Publisert: 13. April 2010
I fleire år har soknerådet arbeidd for å gjere kyrkjene tilgjengelege for alle. No er turen komen til Haughom kapell.

I løpet av våren håpar soknerådet at Haughom kapell blir tilgjengeleg for alle. Nå ligg godkjende teikningar for å få inngang på sørsida av kapellet som kan nyttast av både rullestol-brukarar og andre som synest trappa i kapellet er for tung å gå. Soknerådet gler seg til å få endå eit kyrkjebygg tilgjengeleg for alle. I fjor blei det bygd tilgang ved Lunde kyrkje. På trappene er også handikaptoalett ved Tonstad kyrkje. Det er Kristiansen & Selmer-Olsen som har teikna den nye inngongen.
                                                    

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)