Sirdal Kyrkje
Konfirmantane om påskehøgtida

Konfirmantane om påskehøgtida

Publisert: 19. April 2010 av Per Sverre
- Jesus, fri, egg, familie og venner. Slik svarte mange av konfirmantane i Sirdal på sist undervisningssamvær rett etter påskehøgtida,då tema var Krossfesta.

Konfirmantane arbeida denne gongen med sentrale tekster som omhandlar det dramatiske som utspant seg i påskehøgtida for ca. 2000 år sidan. Gjennom oppgåver gav dei uttrykk for kva påska handlar om for dei, samt fekk satt seg inn i enkelte personar i Bibelen som var sentrale då Jesus blei grepen, dømt og hengt på eit kors, samt då kvinnene kom til denm tome grava.
Konfirmantane blei i ei av oppgåva spurd  om kven dei kunne tenkje seg å vere frå fylgjande forteljingar:
Matt 27,15-31- Jesus vert dømd
Matt 27,32-56- Jesus vert krossfesta
Matt 28,1-15- Grava er tom

Her er nokre av svara:
- Maria, Pilatus, Barrabas, ein av eldste/overprestane, engelen og Jesus.
Jesus, fordi då kunne eg ha gjort noko for menneska
Barrabas, fordi han blei satt fri og fikk vite at folket likte ham
Overprest, for å overtale folket til å ikkje krossfeste Jesus


Og, dei fleste konfirmantane i Sirdal likar egg! Det kom fram på ei skjema dei fylde ut.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)