Sirdal Kyrkje
Jørgen Tjørhom ny leiar i undervisningsutvalet

Jørgen Tjørhom ny leiar i undervisningsutvalet

Publisert: 14. Mai 2010 av Per Sverre
Jørgen Tjørhom blei nyleg valgt til leiar for konfirmant- og undervisningsutvalet i kyrkjelyden. Han overtek vervet etter Trine R. Ousdal. Bilete er frå ei inspirasjonssamling i regi av utvalet i fjor haust.

Trine R. Ousdal  tok ikkje attval i utvalet. Ho har  vore med i utvalet sidan 2006. Vi takkar Trine for hennar teneste! Laila Øksendal og Ester Tjørhom tok attval, medan Kenneth Omlie og Jørgen Tjørhom er nye medlemmar. Kyrkjelydsarbeidaren er også med i utvalet.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)