Sirdal Kyrkje
Kyrkjestaben på førstehjelpskurs

Kyrkjestaben på førstehjelpskurs

Publisert: 1. Juni 2010 av Per Sverre
I føremiddag var tilsette i kyrkja her i Sirdal på førstehjelpskurs. Her fekk dei friske opp kunnskap om korleis ein kan gje nødvendig hjelp i forskjellige situasjonar. Og eg trur alle var samde i at dette var veldig nyttig!


Per Øistein Rogstad tester sin kunnskapar, med Arne Skregelid (t.v) og Karl Edvald Fjeldsaa som fylgjer nøye med.Hanne Fodstad gjev dukka brystkompresjon. Anne Grethe G. Josdal (t.v) som tilskodar.
 

Kursleiar Morten Søgård gav kursdeltakarane gode tips

 

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)