Sirdal Kyrkje
Plan for kyrkjemusikk i Sirdal

Plan for kyrkjemusikk i Sirdal

Publisert: 28. September 2010
Kyrkjemusikk er det litt høgtidelege omgrepet for song og musikklivet i kyrkjeyden. Sirdal sokneråd har no utarbeidd ein plan for dette arbeidet. Planen blei vedtatt av soknerådet 25. august.

Kyrkjemusikk er det litt høgtidelege omgrepet for song og musikklivet i kyrkjeyden. Sirdal sokneråd har no utarbeidd ein plan for dette arbeidet. Planen blei vedtatt av soknerådet 25. august. Planen er utarbeidd med ein sentral plan som Kyrkjemøtet vedtok i 2008.

Planen tar for seg ulike sider ved musikklivet i kyrkjelyden. Mellom anna er det kapitlar om:
- Gudstenester og kyrkjelege handlingar
- Korarbeidet
- Samarbeid med skule, barnehage og kulturskule
- Instrument og bemanning

 Planen inneheld ein del grunnleggande vurderingar som arbeidsgruppa ønskjer at soknerådet skal slutte seg til:

  • Variasjon og involvering i det kyrkjemusikalske uttrykket
  • Orgel skal vere basisinstrument ved gudstenester og kyrkjelege handlingar
  • Berre ved særskilte høve skal det nyttast anna enn levande musikk i arrangement i kyrkjene
  • Kontinuitet i det kyrkjemusikalske arbeidet også for nytilsette.

Den lokale kyrkjemusikkplanen kan du lese her:

PØR

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)