Sirdal Kyrkje
Årsrapport 2010

Årsrapport 2010

Publisert: 4. Mars 2011 av Per Øistein
Årsrapporten for Sirdal sokneråd 2010 blei vedtatt på møte 23. februar. Årsrapporten er grunnlaget for orienteringa om arbeidet som leiar Reidun Sirnes skal ha på Årsfesten 20. mars på Lunde skule.

Årsrapporten er lagt ut under Kyrkjelyd, men du finn den også her:Årsrapport for Sirdal sokneråd 2010.

Rapporten tar for seg heile breidda i arbeidet i kyrkjelyden med desse områda:

1. Organisasjon
a. Råd og utval
b. Tilsette

2. Statistikk for kyrkjelydsarbeidet

3. Rekneskap

4. Verksemda - administrasjon, bygg og anlegg
a. Kyrkjene
b. Kyrkjegardane
c. Kyrkjesenteret
d. Personal

5. Verksemda - kyrkjelyd
a. Gudstenesteliv
b. Kyrkjemusikk
c. Undervisning - barn og ungdom
d. Diakoni og misjon
e. Felleskyrkjeleg arbeid
f.  Informasjonsarbeid

6. Framtidsutsikter
a. Mål for 2011-2014
b. Prioriteringar 2011

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)