Sirdal Kyrkje
Kyrkjelydsarbeidar i Sirdal

Kyrkjelydsarbeidar i Sirdal

Publisert: 1. Mai 2011 av Per Øistein
Stillinga som kyrkjelydsarbeidar i Sirdal er no lyst ut med søknadsfrist 10. mai. Så langt har det kome inn fire søknadar. Rett etter fristen går ut vil ein sette i gong med intervju av aktuelle søkjarar og tilsetting. Kyrkjelydsarbeidaren skal ha særskilt ansvar for trosopplæring og konfirmantarbeid.

Stillinga som kyrkjelydsarbeidar i Sirdal er no lyst ut med søknadsfrist 10. mai. Så langt har det kome inn fire søknadar. Rett etter fristen går vil ein sette i gong med intervju av aktuelle søkjarar og tilsetting. Kyrkjelydsarbeidaren skal ha særskilt ansvar for trosopplæring og konfirmantarbeid.
Sirdal har hatt kyrkjelydsarbeidar siden 1980, då Ingrid Dean blei tilsett som den første i stillinga. Per Sverre Kvinlaug som nå har sagt opp, er den som har vore kyrkjelydsarbeidar lengst. Han kan sjå tilbake på meir enn ti års teneste.
Full utlysingstekst finn du her:

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)