Sirdal Kyrkje
Påmelding til konfirmasjon 2012

Påmelding til konfirmasjon 2012

Publisert: 22. Juni 2011
Vil du bli konfirmert i kyrkja i Sirdal våren 2012. Påmeldingsskjema og litt informasjon er sendt til alle 14 åringar som er medlemmer i Den norske kyrkja. Alle som er født i 1997 er velkomne til å delta i konfirmantopplegget

Innhaldet i konfirmasjonstida

Undervisning:                      
Ca.30 skuletimar som dobbelttimar (Nokre samvær kan bli i private heimar)
 
Leir:
Gautestad, Evje, 28.-30. oktober 2011

Fasteaksjon:
Tysdag 27. mars 2012
 
Gudstenester og andre samlingar totalt 12 frammøte (derav minst 8 gudstenester):
* Presentasjonsgudsteneste: Tonstad kyrkje 18. september og 2. oktober i Lunde kyrkje* Lysmesse * Oppgåver knytt til ei gudsteneste (meir om det seinare)
* Samtalegudsteneste * Konfirmantgudsteneste
Ungdomssamlingar (Skulelag, Åpent Hus, mm.) I tillegg kan det kome innbyding til konsertar, hyggekveldar og liknande.

Minst 8 av frammøta må vere til ei gudsteneste (Skulegudstenestene tel også med.)

Gå til webskjema for innmelding her:


Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)