Sirdal Kyrkje
God oppslutning om kyrkjevalet i Sirdal

God oppslutning om kyrkjevalet i Sirdal

Publisert: 12. September 2011 av Per Øistein
Heile 270 røysta ved soknerådsvalet i Sirdal. Det var 20 fleire enn for to år sidan. Dette var 23,2 % av dei røysteføre. Ved bispedømmerådsvalet var det litt lågare valdeltaking, 17,4 % av dei røysteføre leverte inn stemmesetel.

Det er tydeleg at det har vore tyngre å mobilisere sirdølane til å ta del i bispedømmerådsvalet enn soknerådsvalet. Likevel vil truleg valdeltakinga vere høgare enn landsnittet, som ved sist val var  ca 10 %. 202 personar røysta ved bispedømmerådsvalet i Sirdal i år, mot 206 ved tilsvarande val for to år sidan.

Følgjande fekk plass i det nye soknerådet i Sirdal:

1. Arnhild Bjørndal
2. Inger Johanne Ousdal
3. Svein Arnfinn Hompland
4. Kent Henrik Seland
5. Johannes Tjørhom Hompland
6. Velaug Ådneram
1. Vara: Ingunn Berstad Tonstad
2. Vara: Karen Solveig Haughom
3. Vara: Stein Bergsåker

Vi gratulerar dei nyvalde og takkar alle som stilte til val, og takk til alle som var med og røysta.

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)