Sirdal Kyrkje
Hausttakkefestar

Hausttakkefestar

Publisert: 26. September 2011
Sundag var det hausttakkefest både i Tonstad kyrkje og Kvævemoen kapell.

I Tonstad kyrkje var det i utdeling av boka Tre i eit tre til seks-åringane. Tonstad barnekor var med og song. Barna var også med i prosesjon inn i kyrkja og bar med seg det dei hadde med  av hausten grøde. Etter gudstenesta blei dette auksjonert bort på amerikansk auksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

Med god hjelp av born blei teksta for dagen om den takksame Samaritan dramatisert. Bilete frå Tonstad kyrkje, kan du sjå her:

I Kvævemoen kapell på ettermiddagen var det også utdeling av bok til seksåringane, og 5. klassingane fekk Nytestamente. Også her var det auksjon, men i staden for kyrkjekaffi var det kveldsmat i kapellet. Bilete frå Kvævemoen kapell.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)