Sirdal Kyrkje
Ny bibelomsetting lanserast onsdag

Ny bibelomsetting lanserast onsdag

Publisert: 18. Oktober 2011
Denne veka kjem den nye bibelomsettinga frå Det norske bibelselskap. Sist gong det hende var i 1978, altså for 33 år sidan.


Det har tatt elleve år å omsetje Bibelen og det har vore eit stort økonomisk løft for Bibelselskapet. Over førti konsulentar og omsetjarar har vore med i arbeidet,  og alle har jobba i omsetjargrupper.

Kvar omsetjargruppe har hatt ekspertar på Det nye testamentet, ekspertar på Det gamle testamentet og skjønnlitterære forfattarar. Mellom forfattarane er Inger Bråtveit, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Håvard Rem, Oskar Stein Bjørlykke, Paal-Helge Haugen og Karl Ove Knausgård. Det har vore ein lang og om-stendeleg prosess. Bibel-tekstene har passert fem nivå:

- primæromsetjaren
- omsetjargruppa
- redaksjonskomiteen
- Bibelselskapets omsetjarutval
- og til sist styre i Bibelselskapet

Les meir på Bibelselskapet sine nettsider:

 

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)