Sirdal Kyrkje

Å synge med hjertet!

«Koffor synge me aldri salmå mi?» Omtrent sånn var det hun sa det, på en samling i Sirdal på begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vært sokneprest i Sirdal i et par år og ville gjerne ha synspunkter på salmevalget.

 «Salmå mi?» Hvilken var det hun tenkte på? «Å, at jeg kunne min Jesus prise», nr 375 i Salmeboken. Hun fortalte oss hva den salmen hadde betydd for henne. Det ble en fin samtale hvor alle som var til stede, delte noen tanker om salmer som de hadde et spesielt hjerteforhold til. Og jeg fikk en påminnelse om hvor viktig salmevalget i gudstjenesten er.

 Salmene skal velges ut fra søndagens tekster og tema. Men like viktig er det å velge salmer som hjelper oss til å uttrykke vår tro både med ord og melodier som vi kjenner oss hjemme i. Dette er en viktig påminnelse i 2017, i forbindelse med feiringen av reformasjonsjubileet.

 Martin Luthers store visjon var en gudstjeneste med både bibellesning og salmesang på morsmålet. Han skrev om dette i et brev til sin gode venn og medarbeider Georg Spalatin, sannsynligvis i desember 1523: «Nåde og fred. Etter profeters og kirkefedres eksempel tenker jeg på å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp». Han klaget over mangel på diktere, og utfordret Spalatin til å bidra. Selv kom han, med sine mer enn 40 salmer, til å bidra mer enn de fleste.

 I Luthers salmer merker vi angsten for døden og Guds dom, som var svært utbredt på Luthers tid. Her skinner også hans egen kamp og hans frigjørende oppdagelse igjennom – at man ikke trengte å gjøre seg fortjent til frelse, men blir rettferdiggjort ved troen på Kristus. I «salmå mi» til min gamle venn i Sirdal gjenkjenner vi samme tematikk. «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast» (v.2). Og så det frigjørende budskapet i resten av salmen (v. 3-7), uttrykt som takk og lovprisning: «Ha takk, o Jesus for korsets smerte, for døden og for dine mange sår! Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår

Jeg merker at jeg synger med hjertet mens jeg skriver disse linjer. Lars Oftedals salme fra 1875, med en norsk folketone, er også blitt min salme. Den uttrykker min tro og mitt håp!  

Sindre Eide, sokneprest i Sirdal fra 1979 til 1987

 

En spesiell hilsen
”Jeg døde og stod opp igjen og lever i dag fordi jeg er glad i deg som mitt barn”. Dette skriver Lauritz Bauge i denne lille påskeandakten. Bauge skal vere påskeprest i Øvre Sirdal i år.
Følg meg
Publiseringsdato: 05.02.2011
- Jesus satset alt på tolv menn, men ingen av de var advokater, leger eller reklamekonsulenter, skriver Ingvild Simonnes i denne lille andakten. Hun studerer teologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger, og skal være vikarprest i Sirdal fra 15. februar - 20. mars i år.+
Hanne Gallatin skriver om Tilgivelsens kraft i denne andakten.
Veien fremover
- Det startet en natt for 2000 år siden. Tiden sto stille den natten. Historiens gang tok en ny retning. Gud selv grep inn, og la grunnlaget for det nye liv! Dette skriver vikarprest Paul Daasvand i denne lille andakten. Fram til 13. februar og fra 21.-31. mars er han vikarprest i Sirdal.
Gjør mer ut av det
- De fleste nøyer seg med for lite! Dette skriver Olav Skjevesland,biskop i Agder og Telemark, i denne lille juleandakten. Han utfordrer oss til å ta med julens budskap videre.
”...og kan ikkje anna enn å gje oss alle ting med han”, dette skriv Målfrid Kvæven om i denne lille andakten.
I barnlig tillit
”... så forkynte han for disiplene at Guds rike hører barna til.” Dette skriver kyrkjeverje Per Øistein Rogstad om i denne vesle andakten.
Å stole på Han
- Gud ber oss om å stole på Han. Han vil alltid vere der for oss, skriv Anne Turid Solberg Garnica i denne vesle andakten.
”Men da i den fjerde nattevakta kjem Jesus til dei - gåande på sjøen.” Dette skriv mellom anna Tore Haughom i den vesle andakten.
Gud er kjærlighet
- Gud setter ikke opp betingelser for å elske deg, skriver Olav Heggdal i denne lille andakten. Heggdal er pastor i Pinsemenigheten Filadelfia på Tonstad
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)