Sirdal Kyrkje

Å synge med hjertet!

«Koffor synge me aldri salmå mi?» Omtrent sånn var det hun sa det, på en samling i Sirdal på begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vært sokneprest i Sirdal i et par år og ville gjerne ha synspunkter på salmevalget.

 «Salmå mi?» Hvilken var det hun tenkte på? «Å, at jeg kunne min Jesus prise», nr 375 i Salmeboken. Hun fortalte oss hva den salmen hadde betydd for henne. Det ble en fin samtale hvor alle som var til stede, delte noen tanker om salmer som de hadde et spesielt hjerteforhold til. Og jeg fikk en påminnelse om hvor viktig salmevalget i gudstjenesten er.

 Salmene skal velges ut fra søndagens tekster og tema. Men like viktig er det å velge salmer som hjelper oss til å uttrykke vår tro både med ord og melodier som vi kjenner oss hjemme i. Dette er en viktig påminnelse i 2017, i forbindelse med feiringen av reformasjonsjubileet.

 Martin Luthers store visjon var en gudstjeneste med både bibellesning og salmesang på morsmålet. Han skrev om dette i et brev til sin gode venn og medarbeider Georg Spalatin, sannsynligvis i desember 1523: «Nåde og fred. Etter profeters og kirkefedres eksempel tenker jeg på å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp». Han klaget over mangel på diktere, og utfordret Spalatin til å bidra. Selv kom han, med sine mer enn 40 salmer, til å bidra mer enn de fleste.

 I Luthers salmer merker vi angsten for døden og Guds dom, som var svært utbredt på Luthers tid. Her skinner også hans egen kamp og hans frigjørende oppdagelse igjennom – at man ikke trengte å gjøre seg fortjent til frelse, men blir rettferdiggjort ved troen på Kristus. I «salmå mi» til min gamle venn i Sirdal gjenkjenner vi samme tematikk. «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast» (v.2). Og så det frigjørende budskapet i resten av salmen (v. 3-7), uttrykt som takk og lovprisning: «Ha takk, o Jesus for korsets smerte, for døden og for dine mange sår! Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår

Jeg merker at jeg synger med hjertet mens jeg skriver disse linjer. Lars Oftedals salme fra 1875, med en norsk folketone, er også blitt min salme. Den uttrykker min tro og mitt håp!  

Sindre Eide, sokneprest i Sirdal fra 1979 til 1987

 

Et kjærlighetsbrev fra Gud har Dagny Irene Tonstad latt oss få. Den opprinnelige teksten er å finne på www.fathersloveletter.com. Her kan du lese ein norsk oversetting.
Jesus og tvilerne
”Med sin tvil gir seg i lag med Jesus, begynner å følge han, varsomt skritt for skritt – usikkert og famlende. ” Dette skriver Egil Netland i denne andakten.
- Han veit akkurat kva vi treng. Dette skriv Torill H. Tjørhom om songen "Gud, din skjønnhet".
Da kan man kanskje ha mulighet for å forstå hvilken oppofrelse han gikk inn i. Dette skriver nettmedarbeider Thor-Wiggo Skille i Kirken.no, i denne lille betraktningen til 2. søndag etter påske.
Lys og mørke
Kan du lese det som står på bildet over? Det spørsmålet stiller Reidun Sirnes i denne lille andakten. Hun er nyvalgt leder for Sirdal sokneråd.
Mine sangskatter
”Min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når Han styrer båten da går det så bra på veien til Himmelens stad. Den sang vi da jeg gikk på søndagsskolen, og vi synger den fremdeles. Dette skriver mellom anna Ruth Lilian Hompland om i denne andakten.
Og jeg kjenner Ham, for Han kjenner meg. Dette skriv nettkapellan Lars-Erik Espeland om i denne vesle andakten som er henta frå www.kyrkja.no
Å bli teken i mot
Tenk tanken. Du kjem til dine eigne, men du blir ikkje tatt i mot. Det har kanskje hendt at ein ei eller anna gong, ikkje har følt seg velkomen. Det er ikkje er noko særleg god kjensle. Derimot, det å få ein god klem, eit varmt smil, bli tatt godt i mot, det gjer godt.
Jula fantasi eller fakta
- Og han kom for å bli – bli i oss, bli med oss og rundt oss. Dette skriver biskop Olav Skjevesland i Agder og Telemark bispedømme i denne juleandakten.
Publiseringsdato: 15.10.2009
Vi må la oss selv få lov å kjenne på den kjærligheten han har vist, skriver Ingeborg Tonstad i denne andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)