Sirdal Kyrkje

Å synge med hjertet!

«Koffor synge me aldri salmå mi?» Omtrent sånn var det hun sa det, på en samling i Sirdal på begynnelsen av 80-tallet hvor vi snakket sammen om gudstjenesten. Jeg hadde vært sokneprest i Sirdal i et par år og ville gjerne ha synspunkter på salmevalget.

 «Salmå mi?» Hvilken var det hun tenkte på? «Å, at jeg kunne min Jesus prise», nr 375 i Salmeboken. Hun fortalte oss hva den salmen hadde betydd for henne. Det ble en fin samtale hvor alle som var til stede, delte noen tanker om salmer som de hadde et spesielt hjerteforhold til. Og jeg fikk en påminnelse om hvor viktig salmevalget i gudstjenesten er.

 Salmene skal velges ut fra søndagens tekster og tema. Men like viktig er det å velge salmer som hjelper oss til å uttrykke vår tro både med ord og melodier som vi kjenner oss hjemme i. Dette er en viktig påminnelse i 2017, i forbindelse med feiringen av reformasjonsjubileet.

 Martin Luthers store visjon var en gudstjeneste med både bibellesning og salmesang på morsmålet. Han skrev om dette i et brev til sin gode venn og medarbeider Georg Spalatin, sannsynligvis i desember 1523: «Nåde og fred. Etter profeters og kirkefedres eksempel tenker jeg på å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp». Han klaget over mangel på diktere, og utfordret Spalatin til å bidra. Selv kom han, med sine mer enn 40 salmer, til å bidra mer enn de fleste.

 I Luthers salmer merker vi angsten for døden og Guds dom, som var svært utbredt på Luthers tid. Her skinner også hans egen kamp og hans frigjørende oppdagelse igjennom – at man ikke trengte å gjøre seg fortjent til frelse, men blir rettferdiggjort ved troen på Kristus. I «salmå mi» til min gamle venn i Sirdal gjenkjenner vi samme tematikk. «Jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast» (v.2). Og så det frigjørende budskapet i resten av salmen (v. 3-7), uttrykt som takk og lovprisning: «Ha takk, o Jesus for korsets smerte, for døden og for dine mange sår! Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår

Jeg merker at jeg synger med hjertet mens jeg skriver disse linjer. Lars Oftedals salme fra 1875, med en norsk folketone, er også blitt min salme. Den uttrykker min tro og mitt håp!  

Sindre Eide, sokneprest i Sirdal fra 1979 til 1987

 

Alle mann på dekk!
"Det som kan forandre mennesker er at de blir møtt med kjærlighet og respekt.". Dette skriver Per Sverre Kvinlaug om i andakten.
Det gode livet
Korleis ser det gode livet ut? Korleis skulle livet vere? Truleg gjer vi våre store og små valg ut frå eit bilete vi har av det gode livet. Dette skriv sokneprest Sigurd Flydal i denne vesle andakten.
Jeg kjenner ingen gjetere. Det er ikke akkurat flust av dem der jeg bor. Men jeg innbiller meg at det å være gjeter er ganske krevende, skriver Idun Strøm Sefland i andakten.
Trenger du Guds velsignelse?
Trenger du Guds velsignelse? Slik er overskriften til andakten som årets påskeprest, Berit Espeset har skrevet.
Der spisebordet er tomt
- "La fastetiden bli en tid der vi deler både vår festmat og vår åndelige mat". Dette skriver Sverre Jakobsen i andakten.
Hellig og nær
"Ta dine sko av deg! For det stedet du står på, er hellig jord." Les mer om dette i andakten til Per Øistein Rogstad.
Er du med?
Dette er en bønn til deg om ikke å glemme, skriver Per Sverre Kvinlaug i denne lille ettertanken.
De lette og de fant....
"Stjernen førte dem videre til Betlehem. Der fant de hva de søkte." Dette skriver Per Øistein Rogstad om i andakten.
Kva i all verda er skjedd med jula?
Då englar proklamerte at Jesus var fødd, heldt ikkje prestane på å tenne ljos i tempelet. Fattige gjetarar strevde til livets opphald ute på jordene. Dette skriv mellom anna biskop Olav Skjevesland i denne juleandakta.
Lengsel
Lengsel etter meining. Lengsel etter å høyre til. Lengsel etter livshjelp, rammer for livet. Dette skriv sokneprest Sigurd Flydal om i denne andakten.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)