Alle rettigheter 2018 Sirdal kyrkjelyd

 

Kontakt med kyrkjesenteret


Me har for tida litt problem med sentralbordet på kyrkjekontoret. Fint om du som ønsker kontakt med ein av oss finn telefonnummer til den du vil snakka med i kontaktlista her på heimesida. 

Les mer

 

Menigheten

Kontakt med kyrkjesenteret


Me har for tida litt problem med sentralbordet på kyrkjekontoret. Fint om du som ønsker kontakt med ein av oss finn telefonnummer til den du vil snakka med i kontaktlista her på heimesida. 

Les mer

 

 

Aktivt blandakor!


Aktiv seinhaust for Sirdal Blandakor!

Les mer

 

Menigheten

Aktivt blandakor!


Aktiv seinhaust for Sirdal Blandakor!

Les mer

 

 

Opplegg for 5. klassingar i kyrkja


Sundag 16. september fekk me ha med oss 6 flotte jenter frå 5. klasse på gudsteneste i Tonstad kyrkje. Dei var invitert til å koma til kyrkja for å få utdelt eit Nytestamente.

Les mer

 

Menigheten

Opplegg for 5. klassingar i kyrkja


Sundag 16. september fekk me ha med oss 6 flotte jenter frå 5. klasse på gudsteneste i Tonstad kyrkje. Dei var invitert til å koma til kyrkja for å få utdelt eit Nytestamente.

Les mer

 
 

 

Kontakt med kyrkjesenteret

Me har for tida litt problem med sentralbordet på kyrkjekontoret. Fint om du som ønsker kontakt med ein av oss finn telefonnummer til den du vil snakka med i kontaktlista her på heimesida. 

Les mer

 

 

Aktivt blandakor!

Aktiv seinhaust for Sirdal Blandakor!

Les mer

 

 

Opplegg for 5. klassingar i kyrkja

Sundag 16. september fekk me ha med oss 6 flotte jenter frå 5. klasse på gudsteneste i Tonstad kyrkje. Dei var invitert til å koma til kyrkja for å få utdelt eit Nytestamente.

Les mer

 

 

Nytt om TRAFO

Hausten er godt i gang for gjengen på TRAFO. Her kjem ei lita oppdatering om kva som har skjedd så langt dette semesteret.

Les mer

Kalender