Alle rettigheter 2018 Sirdal kyrkjelyd

 

Salmekveld


Salmekveld i Tonstad kyrkje!

Les mer

 

Menigheten

Salmekveld


Salmekveld i Tonstad kyrkje!

Les mer

 

 

Hausttakkefest


Sundag 28. oktober var det tid for hausttakkefest både i kyrkja på Tonstad og i Kvævemoen kapell. På desse gudstenestane var det utdeling av bok til 6 åringane.

Les mer

 

Menigheten

Hausttakkefest


Sundag 28. oktober var det tid for hausttakkefest både i kyrkja på Tonstad og i Kvævemoen kapell. På desse gudstenestane var det utdeling av bok til 6 åringane.

Les mer

 

 

Samling for 3 åringar


Denne hausten har me starta opp med ei samling for 3 åringar i kyrkja på ettermiddagen. På Tonstad hadde me ei slik "sauesamling" for 6 barn tysdag 16. oktober.

Les mer

 

Menigheten

Samling for 3 åringar


Denne hausten har me starta opp med ei samling for 3 åringar i kyrkja på ettermiddagen. På Tonstad hadde me ei slik "sauesamling" for 6 barn tysdag 16. oktober.

Les mer

 
 

 

Hausttakkefest

Sundag 28. oktober var det tid for hausttakkefest både i kyrkja på Tonstad og i Kvævemoen kapell. På desse gudstenestane var det utdeling av bok til 6 åringane.

Les mer

 

 

Samling for 3 åringar

Denne hausten har me starta opp med ei samling for 3 åringar i kyrkja på ettermiddagen. På Tonstad hadde me ei slik "sauesamling" for 6 barn tysdag 16. oktober.

Les mer

 

 

Aktivt blandakor!

Aktiv seinhaust for Sirdal Blandakor!

Les mer

 

 

Opplegg for 5. klassingar i kyrkja

Sundag 16. september fekk me ha med oss 6 flotte jenter frå 5. klasse på gudsteneste i Tonstad kyrkje. Dei var invitert til å koma til kyrkja for å få utdelt eit Nytestamente.

Les mer

Kalender