Sirdal Kyrkje
Konfirmantar i Sirdal
Det er vår i lufta, og konfirmasjonane nærmar seg. I år har det vore eit stort konfirmantkull, med heile 27 konfirmantar. Dei ulike konfirmasjonsgudstenestene i år er søndag 29.mai og laurdag 4.juni i Tonstad kyrkje, og søndag 5.juni i Lunde kyrkje. Bilde frå presentasjonsgudstenesten i Kvævemoen kapell i haust. Under finn du lista over konfirmantane.
23. Mai   |   0   |   Les mer
Dugnad på Kvævemoen kyrkjegard
Mykje rusk og rask kjem fram når snøen forsvinn, også på ein gravplass. Difor inviterer soknerådet til dugnad på Kvævemoen kyrkjegard torsdag 26.mai kl 18.00.
12. Mai  |  0  |  Les mer
To ledige stillingar i Sirdal kyrkjelyd - korleiing og trusopplæring
Vi lyser no ut to ledige stillingar knytt til barn- og ungdom: eit årsvikariat med trusopplæring for barn og ungdom, og ei fast stilling med korleiing og trusopplæring. Søknadsfrist: 30.mai. Sjå meir under fana Ledige stillingar.
9. Mai  |  0  |  Les mer
Pianoet syng på siste verset.
Det utslitne pianoet i Tonstad kyrkje syng bokstaveleg tala på siste verset. Me set difor i gong med ei kronerulling for å skaffe nytt: Kjøp ein tangent i det nye pianoet!
2. Februar  |  0  |  Les mer
Kalender
29
Mai
Konfirmasjonsgudsteneste i Tonstad kyrkje
Kl. 11:00   |   Les mer
4
Jun
Konfirmasjonsgudsteneste i Tonstad kyrkje
Kl. 13:00   |   Les mer
5
Jun
Konfirmasjonsgudsteneste i Lunde kyrkje
Kl. 11:00   |   Les mer
12
Jun
Friluftsgudsteneste på Sporkland
Kl. 11:00   |   Les mer
12
Jun
Friluftsgudsteneste og NATURLOS-tur på området til Sirdal Fjellgolf
Kl. 17:00   |   Les mer
Aktiviteter
Tonstad barnekor og Cantarellene
Tonstad barnekor og Cantarellene
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112